Care

Kaip išdidus naujo kačiuko šeimininkas, norėsite, kad jūsų namai būtų kačiukui kaip galima mielesni. Tai geriausiai galėsite padaryti suprasdami, kodėl jūsų draugas iš kačių šeimos elgiasi būtent taip, o ne kitaip.

Kaip ir jam giminingos didžiosios katės, jūsų kačiukas iš prigimties yra vienišas medžiotojas. Jis tiki, kad pats atsako už savo išlikimą, ir jam nereikia gaujos, kad išsisuktų iš padėties. Kai tik suprasite šį esminį faktą, pamatysite, kad tai galima pastebėti visuose natūraliuose instinktuose ir elgsenose.

Bėgiojimas pirmyn ir atgal

Laukinėje gamtoje didžiosios katės visuomet stebi, ar nėra potencialaus pavojaus. Todėl galite vis matyti kačiuką įbėgantį į kambarį ir išbėgantį iš jo – tai darydamas jis greitai įvertina situaciją ir pastebi galimus pavojus. Jei jūsų kačiukas mėgsta taip daryti, pasirūpinkite, kad specialios durelės katei būtų neužrakintos arba kad durys liktų praviros, kad jis galėtų lengvai įbėgti ir išbėgti.

Teritorijos žymėjimas

Jūsų kačiukui giminingos didžiosios katės naudoja įbrėžimus, kvapus ir garsus, kad užuostų konkurentus ir pasižymėtų savo teritoriją. Kadangi šie ženklai yra signalai kitoms didžiosioms katėms, jie nuolat atnaujinami.

Namuose pamatysite, kad jūsų kačiukas daro tą patį, taigi nuo jūsų priklauso, kaip padarysite, kad jūsų draugas iš kačių šeimos galėtų išreikšti šią natūralią elgseną nepadarydamas per daug žalos. Pabandykite duoti jam draskyklę arba seno kilimo gabalėlį – jie puikiai nukreips kačiuko dėmesį nuo baldų!

Vietos užsilipti

Gamtoje katės naudojasi aukštybėmis, kad galėtų stebėti įsibrovėlius ir grobuonis, taip pat, kad išsirinktų geras vietas medžioklei ir poilsiui. Pasirūpinkite, kad namuose būtų kelios vietos, kur jūsų mažasis kačiukas gali aukštai užsilipęs sėdėti.

Vietos pasislėpti

Dauguma didžiųjų kačių laukinėje gamtoje turi savo mėgstamas vietas pasislėpti, kurias jos naudoja, kad apžvelgtų savo teritoriją. Jos taip pat pasitraukia į šias vietas, kai joms reikia poilsio, kai jos išsigandusios arba serga. Jūsų kačiukas greičiausiai susiras savų vietų pasislėpti jūsų namuose, bet jam dar labiau patiks, jei parūpinsite jam geras, daiktais neužkrautas vietas kur nors aukštai.